Wie zijn wij

Gemeente Rehoboth is een Vol Evangelisch/charismatische gemeente die zich richt op Tiel en omgeving en ieder die God toevoegt.

We willen mensen als individu, echtpaar of gezin aansporen tot een leven in een relatie van liefde met God en met elkaar, in en door de kracht van de Heilige Geest met Gods Woord als leidraad.

Hierbij benadrukken we het belang van het gemeente zijn en het samen zoeken naar de gaven en talenten die iedere gelovige door de Heilige Geest ontvangt om in te kunnen zetten.

Zodoende gaat de gemeente gezamenlijk de veelvuldige  wijsheid van God weerspiegelen.

Daarbij geloven wij dat de Heilige Geest, in samenspraak met Gods Woord, in en door de gelovigen heen gaat werken en mensen meer en meer gaat veranderen naar het beeld van Jezus Christus, Gods Zoon.

Verder willen we ons uitstrekken naar de stad en samenwerking met andere kerken om zowel als gemeente als ook gezamelijk het Evangelie te verkondigen, relaties te bouwen en te getuigen van wat God nog steeds vandaag de dag doet door de gelovigen heen.  Wij zien en geloven dat God vandaag de dag nog steeds werkt door Zijn zonen en dochters heen , in de machtige Naam van Jezus.

De Gemeente is het Lichaam van Jezus en iedere opnieuw geboren gelovige heeft een plaats en een functie gekregen binnen Zijn Lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is.

De naam “Rehoboth” is een verwijzing naar Genesis 26:22 waarbij God twee duidelijk kernpunten heeft neergelegd binnen Rehoboth:

ruimte” en “vruchtdragen” .

– Ruimte voor de werking van Gods Woord, de Heilige Geest, en de gaven en talenten die God geeft aan de wedergeboren gelovigen en daarmee aan de gemeente.

– Vruchtdragen door God te leren kennen, vind je vrijheid, ontdek je jouw doel en ga je het verschil maken. Kom in Gods plan met jouw leven.

Wij heten u namens gemeente Rehoboth van harte welkom in één van onze samenkomsten.

Mario en Esther van Keulen