Kringen

Kringen vormen de kern van onze gemeente.

In de kring willen we samen zoeken naar het vorm geven aan de relatie met God de Vader en elkaar. In en vanuit Zijn liefde en openbaring.

Ook geloven wij dat de gaven en talenten van mensen ontdekt zullen worden in de kringen . En mogen we zien hoe de Heilige Geest deze gaven inzet.. Hierin komt het credo van de gemeente, ruimte en vrucht dragen sterk naar buiten.

Het is ons verlangen kringen te laten ontstaan of te begeleiden in de kleur die God die kring heeft gegeven en elkaar te helpen die kleur uit te gaan dragen.

Ja, ook wij willen door de blijde boodschap (het Evangelie) de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen, opdat een ieder die tot Hem, Jezus Christus, komt of gekomen is, mag begrijpen wat het deelhebben aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus…

Opdat nu…door de gemeente..aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten

de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,
volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.
In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Zoals een lichaam allerlei verschillende ledematen en organen heeft, zo heeft God ook Zijn kinderen bedoeld op een bepaalde plek, uniek, maar toch onderdeel van Zijn Lichaam, de gemeente.

We nodigen je van harte uit om te komen kijken wat God allemaal door jou en de ander heen wil doen!

Het is ook voor jou.

Kom en zie!