Bidstonden

Elke woensdag avond hebben we vanaf 20:00 bidstond

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. – handelingen 2:42

Voor de Kerk van Jezus Christus zijn de bidstonden enorm belangrijk.
We mogen véél en onder elke omstandigheid bidden.

Bidden…in vreugde en verdriet
Bidden…in blijdschap en vervolging
Bidden…voor zieken
Bidden…voor de vervulling met de Heilige Geest
Bidden…voor leiding en raad
Bidden…

Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging – Colossenzen 4:2

God is in staat veel meer doen te doen..ja,ver boven alles wat wij bidden of denken,

overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,dat is, in en door de Heilige Geest.

Zou voor Hem iets onmogelijk zijn?
Niets!

Kom en bid 😉

 

Voor meer info:
Bel of stuur een Whatsapp naar

06-41813739