Baten en lasten

2022202120202019201820172016
Baten:
vrijwillige bijdragen,
giften, collecte,
(liefdegaven)
15.241,95
12.074,80
15487,67 16438,98 12258,22 17412,91 14686,93
Lasten:
Huur-5.145,00 5.895,00-5580,00-5850,00-5980,50 -6697,50-6865,00
*gemeente
werkzaamheden
-8.890,94 6.269,49-9707,93-9207,33-5745,23-11225,23-7420,69
totaal lasten:14.045,9412.164,49-15287,93-15057,33-11725,73-17922,73-14285,69
Verschil:1.206,0189,69€ 199,741381,65€532,49– €509,82€401,00

Hier vindt u een overzicht van de financiën.

*Gemeente Werkzaamheden:

Bankkosten; keuken; sprekers; bijdragen bijbelstichting; pastoraat; website en sociale media; 

evangelisatie; giften; eredienst; diaconie; kinder/tieners; kring; doopdienst; evenementen; geluid;

algemene kosten.

Jaaroverzicht  2022

Baten:

vrijwillige bijdragen, giften, collectes                                    € 15.241,95

Lasten:                                             

Huur:                                                € 5.145,00                               

*Gemeente werkzaamheden          € 8.890,94      >          € 14.045,94      

Verschil:                                    € 1.206,01