Welkom

Welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente Rehoboth.
Binnen VEG Rehoboth stellen we God en onze relatie met Hem en elkaar centraal. Vanuit onze liefde voor God en vanuit Gods liefde, onze liefde voor elkaar.

Gemeente Rehoboth wil een Geestvervulde gemeente zijn die Gods Woord en Gods Wil in het middelpunt stelt , met mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden.

Wij geloven dat Gods Wil centraal moet staan in ons leven en dat we die kunnen ontdekken vanuit Gods Woord en in en vanuit de openbaring van Gods Heilige Geest, in de Machtige Naam van Jezus/ Yeshua.

In het geloof dat God ons met een doel geschapen heeft en wij voor God, elkaar en de medemens van waarde en betekenis zijn in de machtige Naam van Jezus, tot eer en glorie van God de Vader.

Je bent meer dan welkom !

Eredienst:
Elke Zondag van 10:30 tot 12:00 uur,    Adres: Scheeringlaan 2 te Tiel

Zie ook: contact